КАТАСТРОФА У БРОВАРАХ (ОНОВЛЕНО)
19.01.2023
ОЦІНКА МАЙНА І ТЕХНІКИ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОЗБРОЄННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
06.02.2023
Дивитись всі

СУДОВА ЕКСПЕРТКА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НДЕКЦ МВС ВЗЯЛА УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ ЗАХОДІ

27 січня 2023 року Яніна Андрущак – судова експертка Чернівецького НДЕКЦ МВС – прийняла участь у методичному семінарі, організованому Чернівецькою обласною прокуратурою. Навчально-методичний захід був присвячений особливостям процесуального керівництва, а також виявленню, фіксуванню та досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальних провадженнях за фактами незаконної порубки або незаконного перевезення, зберігання, збуту лісу, розрахунку збитків тощо.

Представниця Центру презентувала на семінарі новий нещодавно актуалізований в Чернівецькому НДЕКЦ МВС вид судової інженерно-екологічної експертизи за 10.19 «Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля». Представляємо увазі інформацію по цій експертизі та фрагменти тез доповіді нашої експертки.

Судова інженерно-технічна експертиза

Об’єктами інженерно-екологічної експертизи є матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, що містять фактичні дані про обставини надзвичайної екологічної ситуації, у тому числі речові докази, фрагменти місця події, устаткування, комунікації, засоби виробництва, що забезпечують екологічно безпечне функціонування підприємства, а також будь-які інші обставини події, зафіксовані (описані, відображені у схемах, фотографіях, планах тощо) в матеріалах справи; відомості з технічної документації й актів перевірки екологічного стану об’єктів; результати обстеження об’єктів навколишнього середовища санітарно-епідеміологічними, природоохоронними й іншими спеціально уповноваженими органами; інші джерела інформації про негативний антропогенний вплив на навколишнє середовище.

Ліс має надзвичайно важливе значення як природний ресурс, а також як засіб задоволення потреб людини в деревині та іншій лісовій продукції. Крім того, цей об’єкт природи має вплив на клімат, атмосферу, виконує ґрунтозахисні, водоохоронні функції, а також забезпечення культурних та естетичних потреб суспільства.

Усі ліси на території України становлять її лісовий фонд і перебувають під охороною держави. Лісові відносини в Україні регулюються Конституцією України, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Лісовим Кодексом, Законом України “Про природно-заповідний фонд України” та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

З метою запобігання виснаження лісових ресурсів України сучасним правом встановлено не тільки вимоги щодо їх раціонального використання, а й відповідальність за незаконні посягання на цей природний об’єкт. Масова вирубка лісів, у тому числі незаконна, на території нашої держави призводить до ерозії ґрунтів, виснаження річок, негативних змін клімату, що погіршує життя людей. Наприклад, вирубка лісів у Карпатах стала причиною зсувів, які заподіяли екологічну та економічну шкоду, що підриває економіку не тільки регіону, а й усієї держави. Водночас спостерігається значна криміналізація незаконних порубок лісу, які створюють умови зростання тіньового сектору в лісопромисловому комплексі.

До основних завдань інженерно-екологічної експертизи належать

 1. визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
 2. встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
 3. визначення екологічних наслідків, заподіяних навколишньому природному середовищу;
 4. визначення розміру екологічних збитків (шкоди, завданої довкіллю) від забруднення навколишнього природного середовища, пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу.

Вихідні дані, необхідні для проведення судової інженерно-екологічної експертизи

 1. акти, складені за результатами проведення планової (позапланованої) перевірки «Держекоінспекцією»;
 2. дозволи на спеціальне водокористування, користування надрами, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря тощо;
 3. звіти з оцінки впливу на довкілля;
 4. документи (журнали) ведення первинного та поточного обліку підприємства, форми державної статистичної звітності;
 5. статути, накази, внутрішні інструкції підприємств, установ, організацій щодо забезпечення екологічної безпеки та контролю;
 6. дані щодо маси, об’єму, виду забруднюючих речовин, площі забруднення тощо;
 7. результати інструментально-лабораторних вимірювань.

Орієнтовний перелік питань інженерно-екологічної експертизи

 1. Недотримання вимог яких нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища допущені у досліджуваному випадку надзвичайної екологічної ситуації?
 2. Недотримання вимог яких нормативних актів в галузі охорони навколишнього природного середовища допущено при видачі (отриманні) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів?
 3. Яка екологічна шкода завдана в результаті порушень законодавства з охорони навколишнього природного середовища
 4. Який розмір екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю), заподіяного внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та його частин (атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунту, використання надр), пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу?
 5. Чи є перевищення вмісту забруднюючих речовин у повітрі (водних об’єктах, ґрунті) порівняно з гранично допустимими концентраціями (орієнтовно безпечними рівнями, гранично допустимими скидами, викидами)?

Наведений перелік не є вичерпним. Перед інженерно-екологічною експертизою можуть бути поставлені й інші питання в межах предмета експертного дослідження.