ВДМРВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НДЕКЦ МВС ПРОВІВ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ УБН НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
09.08.2021
СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ШАХРАЙСТВА – ІНФОРМУЮТЬ СУДОВІ ЕКСПЕРТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НДЕКЦ МВС
18.08.2021
Дивитись всі

ВІТАЄМО ВІКТОРІЮ КОСОВАН З ПУБЛІКАЦІЄЮ СТАТТІ У НАУКОВОМУ ПЕРІОДИЧНОМУ ВИДАННІ КАТЕГОРІЇ «Б»

Нещодавно у 23 випуску збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» вийшла стаття заступника директора Чернівецького НДЕКЦ МВС – завідувачки відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності товарознавчих та гемологічних досліджень – Вікторії Косован: «Особливості визначення вартості товарів на дату в минулому в межах судової товарознавчої експертизи». Вітаємо Вікторію Косован із досягненням і бажаємо їй подальших успіхів на науковій стезі!

Дане періодичне видання включено до Переліку наукових фахових видань України за галуззю знань «12 – Юридичні науки», спеціальністю «081 – Право». Виданню присвоєно категорію «Б» (номер у списку наукових фахових видань України 1063). Збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» («Theory and Practice of Forensic Science and Сriminalistics») видається з 2001 р. Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса разом із Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та виходить друком двічі на рік змішаними мовами, паралельними випусками: українською, англійською.

Збірник включено до міжнародних науково-метричних баз даних – Index Copernicus та GoogleScholar. Електрона версія доступна на вебсторінці видання, порталі бібліотеки ім. В.І. Вернадського.