З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНО!
24.08.2021
ВІТАЄМО З ДНЕМ ЗНАНЬ!
01.09.2021
Дивитись всі

ВІТАЄМО ОЛЕКСАНДРА МАРТИНЕНКА З ВИХОДОМ СТАТТІ У НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ КАТЕГОРІЇ «Б»

Нещодавно у 27 випуску наукового журналу «Вісник Львівського університету. Серія філософські науки» вийшла стаття Олександра Мартиненка – кандидата філософських наук, провідного фахівця із наукової та інформаційно-роз’яснювальної роботи відділу забезпечення діяльності Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Вітаємо Олександра Мартиненка із досягненням і бажаємо йому подальших успіхів!

«Вісник Львівського університету. Серія філософські науки» – це збірник наукових праць, у якому публікуються роздуми вчених щодо актуальних філософських, політологічних, соціально-правових, культурологічних та психологічних проблем.

Фахова реєстрація видання: На підставі Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4) журнал «Вісник Львівського університету. Серія філософські науки» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) зі спеціальності 033. Філософія. Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

У Віснику публікуються статті на актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного і соціально-культурного світу людини, її свободи і самовираження в динамічній дійсності.

Збірник включено до міжнародних науково-метричних баз даних – Index Copernicus та GoogleScholar. Електрона версія доступна на вебсторінці видання, порталі бібліотеки ім. В.І. Вернадського.