1 ЧЕРВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ!
01.06.2020
ВИЇЗНА РОБОТА СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ
17.06.2020
Дивитись всі

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН – ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ!

В Чернівецькому НДЕКЦ МВС України впроваджено проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за експертними спеціальностями:

 • 13.1.1. Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші»;
 • 13.1.2. Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних);
 • 13.2. Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення.

Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України до об’єктів права інтелектуальної власності відносять: літературні та художні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення, наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці. Зазначений перелік не є вичерпним, тому що з розвитком технологічного прогресу будуть виникати нові об’єкти, яким у подальшому може надаватися правова охорона.

Предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є фактичні дані та обставини справи про властивості, ознаки, закономірності створення й використання об’єктів інтелектуальної власності, їх вартість, завдані збитки та економічні операції щодо цих об’єктів, які мають значення для досудового розслідування чи судового провадження й установлюються шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку. У рамках кожного виду експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлюються фактичні дані та обставини щодо відповідних об’єктів права інтелектуальної власності.

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із авторським правом та суміжними правами є:

 • об’єкти авторського права: твори літератури, мистецтва, науки; музичні твори з текстом і без тексту; комп’ютерні програми; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії; твори ужиткового мистецтва тощо. Перелік об’єктів авторського права наведено в статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Проте він не є вичерпним, про що свідчить останній підпункт цієї статті «інші твори».
 • до об’єктів суміжних прав відносять: фонограми; відеограми; програми (передачі) організацій мовлення тощо. При цьому варто зауважити, що цей перелік також не є вичерпним.

Основними завданнями експертизи об’єктів авторського права та суміжних прав є встановлення: охороноздатності об’єктів дослідження взагалі; творчого характеру твору; оригінальності назви твору, частин твору; виду об’єкта авторського права (суміжних прав) та його характеру; факту зміни твору та способу його зміни; факту відтворення твору та способу його відтворення тощо.

При призначенні експертиз або замовлені досліджень, пов’язаних із об’єктами авторського права та суміжних прав, необхідно надати наступні матеріали:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (бажано).
 2. Примірник твору власника авторських прав, бажано з реквізитами за якими можливо визначити дату публікації тощо.
 3. Матеріали щодо яких є підозра в порушені прав власника авторських прав.
 4. Інші матеріали в залежності від питань, які ставляться на вирішення експерта.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Чи є факт відтворення твору «А» (або його частини, яка може використовуватися самостійно) при створенні твору «Б»?
 2. Чи відтворено назву (цитату, персонаж) твору «А» у комерційному (фірмовому) найменуванні «Б»?
 3. Чи включено твір «А» як складову частину до збірника «Б» (антології, енциклопедії тощо)?
 4. Чи було здійснено відтворення комп’ютерної програми «А» у комп’ютерній програмі «Б»?

Зверніть увагу!

 1. Документальні матеріали, що надають ініціатори судової експертизи (експертного дослідження) експерту, повинні відповідати вимогам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» Постанови Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року №55 (Деякі питання документування управлінської діяльності», Національного стандарту України ДСТУ 4163:2003 «Вимоги до оформлення документів», з урахуванням особливостей документообігу відповідної юридичної або фізичної особи тощо).
 2. У разі надання на дослідження копій документів, вони повинні бути чіткими, із розбірливим текстом, відповідним чином засвідченими. Якщо надаються документи з додатками, додатки повинні містити реквізити основного документа.
 3. Якщо окрема інформація (вихідні дані) містяться в електронному документі, роздруковується паперовий екземпляр, який завіряється уповноваженою на те особою або підтверджується відповідним судовим експертом (спеціалістом). За наявності документів, складених іноземною мовою, судовому експерту необхідно надати впорядкований аутентичний переклад на українську мову.
 4. Документи, які створені рукописно, повинні бути чіткими, текст розбірливим, без двозначних тлумачень числових і словесних даних, без необумовлених виправлень.
 5. Оформлення документальних матеріалів для експертного провадження передбачає: їх систематизацію (за хронологією, епізодами, логічною послідовністю тощо); брошурування (переплетення); укладання внутрішнього опису; нумерацію аркушів; зазначення в кінці тому (підшивки, справи) кількості підшитих аркушів уповноваженої особи, особистого її підпису та відбитку печатки.
 6. Надання документальних матеріалів у непідшитому вигляді допускається у випадку їх незначної кількості та зазначення цього в супровідному листі в повному обсязі (наприклад, протокол огляду від 15.11.2016 на 3 арк., ліцензійний договір від 15.01.2018 №4 на 7 арк. тощо).
 7. При наданні на дослідження матеріалів експертних проваджень в оригінальному вигляді, вони підлягають позначенню відповідним штампом (не стосується дійсних документів, які перебувають в офіційному обігу, про що робиться відмітка у висновку експерта або експертного дослідження, і після проведення судової експертизи або експертного дослідження разом зі складеним висновком повертаються ініціатору). Документальні матеріали, що були надані у вигляді засвідчених копій, за службової необхідності передаються до архіву експертного підрозділу.

В контексті зазначеного необхідно вказати на те, що дослідження об’єктів у сфері інтелектуальної власності (з урахуванням виду об’єктів) не окреслюється лише запитаннями, що відображені по тексту, а мають значно ширший обсяг. Наведений перелік питань не є вичерпним. А тому, перед призначенням судової експертизи, для визначення кола питань, які необхідно вирішити з використанням спеціальних знань, надання переліку необхідних матеріалів, слід звернутися за консультацією до судового експерта за відповідною експертною спеціальністю.

Контактні дані уповноважених осіб:

Завідувач відділу комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Зелінський Ю.В.: тел. (0372) 547-900, E-mail  Chernovcy@dndekc.mvs.gov.ua.

Завідувач сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Слюсарчук О.М.: моб. (050) 827-57-37, E-mail  Chernovcy@dndekc.mvs.gov.ua.